Vår Integritetspolicy

Kontakt

Data som samlas in och hur vi använder den

Data är information som vi har och samlar in om dig och våra kunder och hur du använder våra tjänster.

Vilken typ av data samlar vi in?

Kunddata är uppgifter som är kopplat till de tjänster eller förfrågningar ni har gjort eller använt er av hos oss. Till exempel namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Det kan även vara beställningar eller annan information ni har lämnat vid kontakt med oss. Hemsidan använder även cookies för att fungera, viss data lagras även för att förbättra tjänsterna där, till exempel Google Analytics.

Hur samlas informationen in?

Vi samlar in och behandlar data som:

  • vi hämtar från publika källor så som register för kreditbedömningar, tillgängliga personregister, information från hemsidor med mera.
  • du själv lämnar in när ni vill använda er av våra tjänster eller blir kund hos oss.

 

Vad kommer vi att använda informationen till?

För att kunna använda uppgifterna måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Vi använder uppgifterna till att identifiera dig som kund eller representant för ditt företag, för att hantera och leverera de beställningar och tjänster vi kommer överens om.

Hur länge sparar vi data?

Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vi behöver. Viss data tas bort omgående, annan kan sparas olika lång tid beroende på vad informationen skall användas till. Allt enligt våra skyldigheter mot gällande lag.

Hur skyddar vi data?

Vi arbetar ständigt förbättra och skydda våra kunders integritet. Vårt arbete omfattar skydd för personer, information, IT struktur. Vi jobbar särskilt med att skydda er verksamhetskritiska information gällande spridning till utomstående eller på annat sätt förlorad data. Kryptering sker med säkra och allmänt erkända krypteringsmetoder.

Rätt till tillgång

Du har rätt till att ta del av den information vi har lagrad om dig. Vi skall besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Stämmer uppgifterna?

Vi har ett ansvar för att dina uppgifter stämmer, men du har som kund rätt till att komplettera med uppgifter som saknas eller som är felaktiga.

Rätt till radering av dina uppgifter

Som kund har du rätt till att utan onödigt dröjsmål få följande information raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om data inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om data endast grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

Personuppgiftsansvarig på Westila Group AB

Westila Group AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt. Westila Group AB (559020-4144), Låssby Äng 34, 423 56 TORSLANDA Tel: 0705-910544

Övrigt

Denna integritetspolicy gäller när du använder dig av våra tjänster eller när du besöker våran webbplats. Denna policy är senast uppdaterad 2019-10-13.